Švarc-systém: historie a vlastnosti

Švarc-systém je pojmenován podle podnikatele Miroslava Švarce, který počátkem 90. let založil stavební firmu. Propustil všechny své zaměstnance ze zaměstnaneckého poměru a jako jeden z prvních je najal jako živnostníky. Všichni zaměstnanci si zařídili živnostenské listy a s Miroslavem Švarcem uzavřeli obchodní smlouvy. Podnikatel Švarc tento systém veřejně propagoval. Byl několikrát pokutován v roce 1993 a v roce 1994 byl dokonce pravomocně odsouzen za zpronevěry sociálních dávek k nepodmíněnému trestu v trvání tří a půl roku.

Výhodami Švarc-systému je pro zaměstnavatele nižší administrativa a žádné platby do sociálních a zdravotních systémů. Asi největší výhodou je volnost smluvního vztahu. Smluvní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem není svázán spoustou ustanovení jako klasický pracovní poměr. Vše je mnohem operativnější a svobodnější.

Pro zaměstnance je výhodou větší svoboda při získávání zakázek, větší samostatnost – zaměstnanec není vázán na jednoho zaměstnavatele a také často vyšší sociální statut, protože zaměstnanec vystupuje jako „podnikatel“ a ne třeba jako zedník. V naprosté většině případů, pokud je ochoten zaměstnanec skutečně pracovat, je jeho odměna jako účastníka Švarc-systému o poznání větší, než jako standardního zaměstnance. To i po odečtu daní a ostatních dávek, které musí takto platit.

Pro zaměstnance může být nevýhodou právě tato velká svoboda. Musí si více kontrolovat smlouvy se svým zaměstnavatelem, vést účetnictví a odvádět povinné daně a odvody. Musí také často najít vnitřní sílu ráno vstát a jít do práce i když vlastně nemá skutečného nadřízeného, který by ho kontroloval.

Pro některé typy politiků je Švarc-systém nepřijatelný, protože zaměstnanci jsou tak mnohem sebevědomější, zjistí, že nepotřebují silnou ochranu od státu a odborů a jsou mnohem nezávislejší.

Z hlediska společnosti je Švarc-systém nesmysl, který funguje pouze proto, že pracovní trh je přeregulován a to nejen v Česku, ale dokonce ještě více ve většině ostatních států Evropy. Pokud by se našla dostatečně odvážná a silná politická reprezentace, která by dokázala uvolnit pracovní trh, například po vzoru Spojených Států, Švarc-systém by ve většině sám zanikl. To, že Švarc-systém funguje ve stovkách tisíců případů v Česku je důkazem toho, že velká část zaměstnanců nepotřebuje tak silně regulovat pracovní trh a tito lidé by se úspěšně prosadili i v tak pracovně svobodných zemích, jako jsou Spojené Státy.

Sám osobně již mnoho let Švarc-systém provozuji. Vždy počkám jak se zaměstnanec osvědčí a pokud ano učiním mu nabídku. Dám mu celou super-hrubou mzdu a dovolenou na jakou má nárok podle zákoníku práce. Ještě nikdo to neodmítl a nikdo se nevrátil zpět do zaměstnaneckého poměru, i když to každý může kdykoliv udělat. Sice musí platit pojištění a na konci roku dělat daňové přiznání, ale dostává více peněz a je svobodnější. Mě to také vyhovuje.