Jak nejvýhodněji investovat do zlata

Porovnání ceny zlata a světový index akcií MSCI (5 let)

Dnešní článek bude o zlatě a jak do něj nejlépe investovat.

Nejprve si odpovíme na otázku proč do zlata investovat. Zlato má sice vysokou hodnotu, ale žádný další zisk přímo nevytváří. Například továrna na sušenky má zisk na každém balení sušenek třeba 1 americký cent. Když sušenková továrna sušenky vyrábí už 20 let a posledních 10 let vyplácí svým akcionářům dividendu a navíc její zisk stále roste, je to dobrá investice. Cihla zlata pod postelí nebo v americké bance nevyrábí nic. Přesto může být zlato zajímavé. Podívejme na se na přiložený graf. Ukazuje v amerických dolarech cenu zlata a světový index akcií MSCI za posledních 5 let. Shodou okolností mají akcie dnes přibližně stejnou hodnotu jako před 5 lety. Naopak cena zlata stoupla o více jak 150 procent. To je v jasném rozporu s předcházejícím tvrzením o továrně na sušenky. Proč tomu tak přesně je? Na to existuje mnoho různých odpovědí. Všechny se liší a některé jsou i pravdivé. Napíší o tom možná v budoucnu samostatný článek. Teď se budeme věnovat zlatu. V každém případě investice do zlata není tedy úplný nesmysl. Nesmíme ale ani na sekundu zapomenout, že zlato je teď velmi drahé. Většina analytiků uvádí, že cena zlata je bublinou, která může každou chvíli splasknout. Musíme tedy najít investiční nástroj, který je vysoce likvidní. Pak zlato budeme moci při poklesu rychle prodat. Pokles jistě dříve nebo později přijde. Pak přijde čas nakupovat akcie.

Do zlata můžeme investovat několika způsoby. První způsob je nakupovat zlaté cihly a dávat je do trezoru. Pokud očekáváme chmurnou budoucnost naší civilizace, tak je to jistě nejlepší způsob. Tento způsob má ale i nevýhody. První nevýhodou je bezpečnost a druhou vysoké transakční náklady. Nákup a prodej fyzického zlata nás připraví asi o 10 procent. To není málo. Druhou variantou je osobně nakupovat futures na zlato. Zde jsou transakční náklady nižší, ale také ne zanedbatelné.

Pokud výše uvedené vyloučíme, jsou další variantou podílové fondy a ETF. ETF mají většinou nižší poplatky a režii. Tedy ETF. Přednost dám ETF, které je velké a fyzicky kupuje zlato. Zde je několik významných ETF, které přicházejí v úvahu:

SPDR Gold Shares (GLD)
Zlato je drženo v trezorech Londýně ve správě HSBC Bank USA. Každá akcie ETF představuje asi 10 uncí zlata. Poplatky jsou 0,40 procenta ročně.

iShares Gold Trust (IAU)
Tento ETF uchovává zlaté pruty v Londýně, New Yorku a Torontu pod správou JP Morgan Chase Bank. Každá akcie představuje 100 uncí zlata. Zde jsou poplatky 0,25 procenta ročně.

ETFS Physical Swiss Gold Shares (SGOL). U SGOL představuje jeden podíl 0,1 unce zlata. Zlato je u tohoto ETF uloženo ve Švýcarsku v USB AG.Roční poplatek 0,39 procenta ročně. U SGOL pro investory z Česka existuje jeden problém. Pokud jsem správně pochopil, jsou výnosy daněny jako sběratelské předměty a to ve výši 28 procent. Nejsem ale daňový expert a proto prosím berte tuto informaci s rezervou. Pokud se domníváte, že ve Švýcarku je investice bezpečnější, než v USA, tak ani GLD není vhodnou investicí.Všechny tři výše uvedené ETF akcie jsou vydány v USA. IAU a SGOL mají stejného správce JPMorgan Chase bank NA. U všech tří jsou nezávislé audity prováděny Inspectorate International Ltd. Všichni spoléhají na americké právo a používají stejné auditory.

Základní údaje o ETF investujících do fyzického zlata
ETF Založení Správce Velikost Poplatek Prům. (3m/d)
GLD 18.11.2004 SSGA 72 mld. $ 0,40 % 18 mil. $
IAU 21.1.2005 iShares 8 mld. $ 0,25 % 8 mil. $
SGOL 9.9.2009 ETF Securities Ltd 2 mld. $ 0,39 % 187 tis. $

Existují ještě další ETF, které přicházejí do úvahy. Mají ale velmi malou likviditu a proto je neuvádím. Do úvahy pro mne přichází GLD a IAU. Zde je nutno se rozhodnout mezi lepší likviditou (GLD) a menším správním poplatkem (IAU). U GLD je správní poplatek o 60 procent vyšší. Likvidita je ale také důležitá. K dnešnímu dni (14. srpna 2011) má GLD spread (rozdíl mezi nabídkovou a prodejní cenou) 0,09 procenta. IAU má spread 0,41 procenta. Pro zajímavost SGOL má spread 13,12 procenta.

Zdroje: Morningstar, Yahoo finance, vlastní archiv