Recenze knihy Peníze v rukou státu (M.N.Rothbard)

M. N. Rothbard

Kniha Peníze v rukou státu od ekonoma Murraye N. Rothbarda (1926-1995) je mojí první recenzovanou knihu, kterou jsem četl na elektronické čtečce Kindle Amazon. O knize jsem se dozvěděl v jedné konferenci a legálně v češtině ve formátu PDF jsem ji stáhl ze stránek Liberálního institutu.

Rothbard odsuzuje centrální plánování. To je podstatou této knihy. Od počátku se kniha zabývá rozborem peněz a  způsobem jejich vytváření ve vztahu k centrálním bankám. Knihu lze považovat za úspěšnou kritiku těchto bank a především amerického FEDu.

Kniha je psána velmi čtivým jazykem a i překlad se povedl. Je bez problémů vhodná i pro čtenáře bez ekonomického vzdělání. Některé závěry mohou ale způsobit velké a snad i nepříjemné překvapení. Pokud čtenář ekonomii nestudoval, kniha u něj může zbořit některé falešné představy o fungování peněz.

První část popisuje jak peníze vznikly a fungují ve svobodné společnosti. Druhá část popisuje jak stát zasahuje do oblasti peněz, proč to stát dělá a jakými způsoby. V této části je popsáno i co vedlo k opuštění zlatého standardu. Třetí část knihy se zabývá rozpadem západního měnového systému. Jsou zde podrobně popsány všechny významné měnové krize od 19. století do současnosti  Pro mě byl nejzajímavější podrobný popis rozpadu a konce brettonwoodského systému. Poslední část knihy Krásný nový svět papírových peněz je od jiného autora, Jörga Guido Hülsmana. Je sice uvedena jako doslov, ale je stejně rozsáhlá jako předchozí části a hlavním tématem je nový evropský měnový systém.

Knihu doporučuji každému, který se zajímá jak fungují peníze.

Rothbard byl ostrý kritik vlivného ekonoma Johna Maynarda Keynese a jeho způsobu myšlení. Jako ekonom tzv. Rakouské školy stejně jako Eugen von Böhm-Bawerk, Friedrich Hayek a Ludwig von Mises. Kladl důraz na spontánní řád a prosazování individuálního anarchismu

Vydal Liberální institut v roce 2001 jako překlad anglického originálu z roku 1990. 144 stran, cena zdarma.