Kniha Náhodná procházka po Wall Street (Burton G. Malkiel)

Knihy byly údajně prodány dva miliony výtisků. Pravda to asi bude, ale především v angličtině již vyšla v mnoha vydáních, což vlastně zásluhu nijak nezmenšuje. Podtitul „Časem prověřená strategie úspěšného investování“ je trochu bulvární.
Jaká je tato strategie? Pokud si kvůli tomu chcete knihu koupit, ušetřím vám peníze. Autorova odpověď je „kupujte si pasivní indexové akciové fondy, jinak spíše proděláte.“ Obecně s tím lze souhlasit, ale hodnotové investice považuji za lepší. Přesto si v žádném případě kniha nezaslouží cenu 29,- Kč, za které byla nakonec prodávána v Levných knihách.

Burton G. Malkiel je nejen investor, ale je především profesorem na Princetonské univerzitě. Kniha je téměř akademickou učebnicí, ale výborně se čte. Ke všem tvrzením jsou uvedeny zdroje a informačně působí velmi dobře.

První část knihy popisuje ocenění akcií a především historické bubliny ceny akcií a jejich příčiny. Druhá část kritizuje jednotlivé způsoby oceňování akcií včetně mé oblíbené fundamentální analýzy. Část třetí se věnuje moderní teorii portfolia a nenechá na ni nit suchou. Dokazuje známé dogma: čím větší zisk, tím větší riziko a že ani psychologické metody investorovi nepomáhají. Vítězem této kapitoly a vlastně celé knihy je pasivní indexové investování. Část čtvrtá je praktická, ale z velké části pro Čechy nepoužitelná, protože vychází z poměrů v USA, kterou jsou pro investory mnohem příznivější, než je naše milá vlast.

Přestože úplně se závěry autora nesouhlasím, knihu doporučuji mimo poslední části přečíst.

Z anglického originálu A Random Walk Down Wall Street kvalitně přeložila Petra Kudrnáčová v nakladatelství Pragma, ISBN 978-80-7349-307-3. Počet stran 400.