Akcie Telefónika CR jsem koupil

Dlouho jsem přemýšlel nad výsledky Telefóniky CR, které jsem zveřejnil 9. května. Dividenda ve výši téměř 10 procent je dost lákavá. Podíval jsem se ještě na dluh k vlastnímu kapitálu. Koeficient je 0,27. To je více jak pěkné. Current Ratio 1,14 už tak pěkné není. Jde o poměr mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky.
Nakonec jsem impulsivně vzhledem k vysoké dividendě, která bude vyplácena v záři akcie koupil. Cena 419,90 Kč.


Doplněno 11:00: Existuje ještě jedna důležitá okolnost, která mě přesvědčila ke koupi akcií Telefónika CR. V Česku není moc funkční regulační úřad – ČTÚ. Svými klíčovými rozhodnutími spíše hraje do karet majitelům licencí na mobilní vysílací pásma.  Telefónika, T-Mobile a Vodafone si sice konkurují vzájemně, ale nehrozí jim jiná konkurence.  To je sice špatná zpráva pro českou veřejnost, ale dobrá pro vlastníky těchto společností.