Kupuji Avista Corporation (AVA)

Avista Corporation (AVA) je energetická společnost podílející se na výrobě, přenosu a distribuci energie. Společnost vznikla v roce 1889. Své služby poskytuje ve Washingtonu, Idaho a Oregonu. Zhruba polovina výrobní kapacity pochází z vodních děl, ostatní z plynu a tepelných elektráren. Nejde o velmi velkou společnost. Má asi dva a půl tisíce zaměstnanců a celkový kapitál je asi 1,1 mld USD.

Základní údaje o společnosti jsou téměř ideální. Poměr zisku a ceny akcie (P/E) je 13,9. Koeficient P/B, který stanovuje poměr ceny akcie vůči účetní hodnotě podniku je 1,2.

Dluh k vlastnímu kapitálu neboli Debt to Equity je 1,0. Opět velmi pozitivní číslo. Poslední parametr, který z této oblasti sleduji je Current Ratio, které udává likviditu podniku vzhledem k poměru mezi oběžnými/krátkodobými pohledávkami a závazky. Je 1. To není ideální, ale neznamená to žádný velký problém.

Dividendy jsou vypláceny pravidelně a rostou. Průměrná dividenda od roku 2006 je 3,35 procenta k ceně akcie. Průměrný meziroční růst dividendy je od roku 2006 téměř 19 procent.

Zisk je na tom ještě lépe. Složitěji. Desetiletý průměrný meziroční nárůst zisku EPS (Earnigs Per Share) byl ještě v roce 2009 29,4 procenta. V roce 2010 je to již pouze 1,03 procenta. Bohužel nemám k dispozici data za rok 2000, která by tento pokles vysvětlila.

Na přiloženém grafu lze sledovat vývoj akcie (AVA) v porovnání s indexem S&P500 (GSPC) a pro zajímavost s českým ČEZem (CEZ.MU). Zdroj: finance.yahoo.com 

Akcie kupuji.

Zdroje: www.avistacorp.com, Morningstar,