Prodal jsem Komerční banku – dobrý zisk ale ve větší nevěřím

Navazuji na můj článek Koupil jsem Komerční banku na krátkodobou spekulaci z 17. srpna 2011. Bankám obecně nedůvěřuji, protože jde  pouze o prázdné slupky bez vlastního majetku. Bankéři se často chovají velmi nezodpovědně vzhledem k financím své banky i financím klientů.  V dnešním volatilním trhu ještě více než normálně. Největší poklesy cen akcií jsou celosvětově zaznamenány právě u bankovním titulů. Komerční banku nepovažuji za dlouhodobě dobrou investici a proto jsem akcie dne 25.srpna za cenu 3488,- Kč prodal. Po odečtení poplatků jsem za 8 dní získal téměř 14 procent zisku.