Zkusíme zasypat portofio léky, třeba Pfizer, Novartis nebo Sanofi

Máme zde prudké poklesy a vysokou volatilitu cen akcií. To je dobrá doba na nákup farmaceutických firem. Vybral jsem několik největších a podrobil je analýze.


Pfizer Inc (PFE)
Ze sledovaných společností má za posledních 5 let nejvyšší dividendový průměrný výnos, tj. 5 procent. Zajímavé je i nízké P/E. P/B 1,5 nevyhovuje. Jeden dolar majetku firmy kupujeme za 1,5 dolaru. Skvělé P/E, ale tento nedostatek kompenzuje. Dluh Pfizeru je způsoben především akvizicí firmy Wyeth, která stála 22,5 miliardy USD. Průměrný meziroční růst zisku 5,63 procenta je zajímavý, ale neoslní. Za posledních 10 let byla společnost v nejvyšším zisku v roce 2006. Od té doby je zisk na akcii přibližně konstantní.

Pfizer má mnoho úspěšných léků, které mu stále přinášejí zajímavý zisk. Velikost společnosti poskytuje konkurenční výhodu především v schopnosti ufinancovat velmi nákladný vývoj nových léků a jejich testování. Pfizer je lídrem i na nově bohatnoucích trzích jako je Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Turecko.

Nedávno schválené léky příjmově zajímavé léky jsou SUTENT (onkologie) a Chantix pro odvykání kouření. Největší ztráty pro Pfizer jsou lze očekávat s vypršením patentů. Koncem roku jde o lék na snížení cholesterolu Lipitor a Viagra v roce 2012. Lipitor poskytuje 16 procent celkových tržeb pro Pfizer. Dále Pfizer v příštích tří letech ztratí patentovou cohranu na léky Effexor (deprese) Xalatan (oftalmologie). Na druhé straně v roce 2012 lze očekávat uvedení tří nových léků s velkým potenciálem. Lék na rakovinu Crizotinib (90 procent šance na schválení) , na artritidu Tofacitinib (70 procent šance na schválení) a Apixapan na kardiovaskulární choroby (70 procent šance na schválení). Očekávám, že nárůst zisku bude v roce 2013.

Johnson & Johnson  (JNJ)
JNJ nijak nezáří v žádném ukazateli. Průměrný dividendový výnos za posledních 5 let není ani 3 procenta. Naopak P/E je dost vysoké, 11,7. P/B je dokonce 2,7. Z těchto důvodů z výběru tuto společnost vyřazuji.

Roche Holding AG ADR  (RHHBY)
Roche má dividendový výnos pod  dvěma procenty a P/B 10,5. Společnost z výběru vyřazuji.

Novartis AG ADR  (NVS) 
Novartis také ve svých parametrech nijak nezáří. P/B je vysoké a P/E není nízké. Zajímavý je meziroční růst zisku ve výši více jak 20 procent. Novartis měl zatím nejvyšší zisk na akcii v roce 2007. Potom zisk poklesl, ale dalších letech setrvale stoupá. Firma je zajímavá tím, že má ze všech sledovaných největší počet zaměstnanců. Celkem přibližně 121 tisíc.
Novartis nejen, že sám léky vyvíjí, ale také vyrábí léková generika. Právě ukončení patentové ochrany léku Lovenox, dále uvedené společnosti Sanofi, zvýší Novartisu zisk. Výroba Lovenoxu je velmi složitá a tak po nějakou dobu nebude Novartis mít v tomto generiku v USA moc konkurence. Novartisu byly nedávno schváleny nové léky s velkým tržním potencionálem. Gilenya na roztroušenou sklerózu,  Arcapta Neohaler na onemocnění dýchacích cest a Lucentisu na žilní onemocnění. Dále se blíží souhlas u vakcín Menveo a Bexsero.

GlaxoSmithKline PLC ADR  (GSK)
Společnost z výběru vyřazuji, protože její průměrný zisk za posledních 10 let je mínusu.

Merck & Co Inc  (MRK)
Společnost z výběru vyřazuji, protože její průměrný zisk za posledních 10 let je mínusu.

Sanofi ADR  (SNY)
Ze sledovaných společností má nejlepší (nejnižší) P/E a P/B. Průměrný dividendový výnos za posledních 5 let ve výši 3,35 procenta ve srovnání s Pfizerem neochromí, ale špatný v žádném případě není. Průměrný meziroční nárůst zisku ve výši téměř 12 procent také není ze sledovaných firem nejlepší, ale jinak je skvělý. Za posledních 10 let byla Sanofi v roce 2004 ve ztrátě. Jinak je v zisku a zisk pomalu stoupá. Stejně jako u dalších firem zisk nejvíce snižují ukončení platnosti patentů a následná levná generika. Aktuálně jde o antikolagulant Lovenox a onkologický lék Taxorete. V roce 2012 vyprší americký patent na kardiovaskulární lék Plavix. Lovenox má ale velmi složitou výrobu a v minimálně v Evropě bude ještě několik let na trhu kralovat.

Rozvíjející trhy nyní představují přibližně 30 procent tržeb společnosti. Z Evropy přichází stejně jako ze Spojených států asi 30 procent příjmů. 10 procent příjmů pochází z diabetického léku Lantus. Zde byly obavy ze zásadních vedlejších účinků, ale to je snad již vyvráceno.

Abbott Laboratories  (ABT)
Společnost z výběru vyřazuji. Její P/B je příliš vysoké a P/E není dostatečně nízké, aby tuto hodnotu kompenzovalo. 

PFE JNJ RHHBY NVS GSK MRK SNY ABT
Tržní kapitalizace mld.USD 138 170 138 131 103 93 88 75
Poečt zaměstnanců tis. 111 114 81 121 36 94 102 90
Divid. výnos 5Y průměr % 4,91 2,81 1,89 2,52 4,52 3,9 3,35 2,75
Forward P/E 7,7 11,7 11,4 9,4 35,1 7,9 7,1 9,7
P/B 1,5 2,7 10,5 2,0 7,0 1,7 1,2 2,8
Meziroční růst zisku 10Y % 5,63 10,89 58,29 20,16 7,25 20,85 11,97 5,22

Všechny údaje jsou ke dni 11. srpna 2011.

PFE, NVS a NSY za dva roky (zdroj: Yahoo finance)

Závěr
V úvahu přicházejí tyto společnosti: Pfizer (PFE), Novartis (NVS) a Sanofi (SNY). Osobně kupuji SNY.

Zdroje: Morningstar, osobní archiv, Yahoo finance