Stav mého portfolia k 31.12.2011

Opožděně zveřejňuji můj stav portfolia k 31. prosinci 2011.

Za minulý rok jsem dosáhl na cenných papírech IIR (Internal Rate of Return)
15,56 procenta. IIR je vnitřní míra výnosu a odpovídá úrokové sazbě p.a., kterou
by musel mít běžný účet, aby bylo dosaženo stejného výnosu. Výnos z nemovitostí
není započten. V průběhu tohoto roku plánuji snížit podíl nemovitostí.

Název investice Podíl na portfoliu (%)
Akcie AVA 0,18
Akcie E.ON 0,05
Akcie Erste bank 0,88
Akcie NLY 0,34
Akcie SNY 0,39
Akcie Telefonica CR 0,23
Hotovost 2,53
Nemovitosti Zbytek portfolia