Jak vlády vyřeší důchodový schodek a jak by se řešit měl

Za rok 2011 stát musel na důchodech z jiných příjmů doplácet téměř 40 miliard korun. Takový schodek není první rok a trend se zhoršuje. Jsou návrhy na několik řešení: jako první se nabízí zvýšení důchodové daně zvané sociální pojištění. Případně také odstranění stropů a určitých zvýhodnění pro osoby samostatně výdělečně činné. To je pro středopravou koalici politicky neprůchodné. Druhou variantou je další zvyšování ostatních daní. Především daně z přidané hodny, aby bylo čím schodek doplňovat. To je pro vládu politicky stejně nepřijatelné jako zvyšování důchodové daně. Třetím řešením je snížení důchodů. Stačí stávající důchody snížit zhruba o 10 procent a schodem se na pár let vypaří. Důchodci jsou ovšem také voliči. Proto se ani toto nestane. Přesto je snižování důchodů řešení nejlepší. Aby bylo ale politicky přijatelné, je zapotřebí malá úprava. Stačí důchody přestat valorizovat vůči zdražujícímu se zboží, vůči inflaci. Nebo ještě lépe, důchody se valorizovat budou, ale výrazně méně, než bude inflace. To je řešení, které podle mého tato vláda i vlády příští zvolí. Zdaleka není ideální, ale nic lepšího dohromady nedají.

Můj recept by byl jiný, ale je moc radikální. Zrušil bych okamžitě průběžný systém a prodal naprostou většinu majetku státu. Tím bych zajistil určitou úroveň pro stávající důchodce a pro nás starší pracující. Nebyla by to pro nás žádná sláva, ale bylo by to skutečné a poctivé řešení. Podařilo se nám důchody projíst a tak buďme rádi, že vůbec něco dostaneme. Nezapomeňme prosím, proč Bismarck s pseudo-průběžných důchodovým systémem přišel. Potřeboval uplatit masy dělníků a ovládnout je. Vyměnil svoji podporu za platby teď a slib budoucích důchodů. Neuvěřitelně schopný politik. Navíc byl asi i lepším ekonomem, než jeho následovníci. Jím zavedený důchodový fond měl dokonce rezervy, což dnešní systém nemá ani trochu. Děj se vůle boží…