Investice do Emerging Markets – výběr ETF


Jednoznačně preferuji investice do hodnotových akcií. Jistě ale existuje mnoho zajímavých příležitostí na rozvíjejících se trzích, které nedokáži hodnotit. ETF je jednou z možností, jak se na těchto ziscích podílet. Je tedy nutné najít nějaký ETF fond který bude za dobrých podmínek pro vlastníky do těchto příležitostí investovat. Hledám tedy ETF který investuje do hodnotových akcií na rozvíjejících se trzích. Je nutné posoudit několik kritérií: výše poplatku, do jakých rozvíjejících se trhů investuje, jak posuzuje ETF zda jde o hodnotovou investici.

Našel jsem několik zajímavých ETF, které jsem nejdříve dle základních parametrů seřadil do tabulky:ETF
ER
AUM
Spread
Div
P/E
P/B
PE*PB
EM
Rat
1rok
3roky
FNDE
0,39%
2,28
0,06%
2,83%
10,27
0,88
9,04
50
B/72+
-7,96
20,72
PXH
0,50%
1,30
0,07%
3,07%
9,01
1,07
9,64
55
C/70
-7,66
21,89
TLTE
0,59%
0,516
0,22%
2,79%
8,98
0,89
8,89
44
C/83
-12,08
14,55
VWO
0,14%
61,37
0,03%
2,98%
12,33
1,57
19,36
63
B/91
-11,67
14,23
IEMG
0,14%
57,48
0,02%
2,88%
11,48
1,45
16,65
51
A/99+
-11,41
15,11
EEMV
0,25%
5,54
0,05%
3,13%
13,89
1,77
24,59
54
B/58/silv
-2,89
11,02
DEM
0,63%
2,15
0,06%
4,15%
7,70
1,13
8,7
51
B/81+
-6,25
17,78
DGS
0,63%
1,34
0,14%
3,89%
8,37
1,11
9,29
48
B/77
-11,94
15,81
GEM
0,45%
1,72
0,17%
2,87%
11,24
1,50
16,86
50
–/93
-9,94
14,84


EM: poměr v ekonomicky Emerging Countries v procentech
3roky: výkon za poslední tři roky procentech v přepočtu na jeden rok
1rok: výkon za poslední rok procentech v přepočtu na jeden rok
Div: dividendy za posledních 12 měsíců
AUM: spravovaný kapitál v miliardách USD
ER: Expense Ratio

FNDE

Sleduje index rozvíjejících se zemí. Výběr a váha jsou založeny na základních faktorech: prodeji, peněžním toku a dividendách / zpětných odkupech. Je součástí základního apartmá společnosti Charles Schwab a zaměřuje se na velké společnosti a rozvíjející se trhy s aktivnějším přístupem. Fond začíná výběr na Russell Global ex-US. Po vyloučení rozvinutých trhů pak zařazuje na základě základních faktorů podpisu RAFI: prodej, peněžní tok a kapitálové výnosy akcionářům. Tyto tři metriky jsou kombinovány. 87,5% tohoto výběru je pak zahrnuto do indexu velkých společností. V praxi tato strategie vytváří sklon k energii a vyřazuje technologii. ETF se dobře obchoduje s malými spready a podkladová likvidita je pro větší investory přiměřená. Sledování vlastních pravidel je kvalitní.

Fond každých 1/4 roku obnovuje své investice a mění je dle fundamentu jednotlivých akcií v jednotlivých zemích. Hodnotová orientace je velmi silná, ale může také začít zahrnovat společnosti, které mají horší hospodářský výsledek. Mezi lety 2013 a 2018 se jednalo o jeden z nejvíce volatilních fondů ve své kategorii. Investoři nebyli odměňováni za to, že nesou toto riziko, neboť výkonnost očištěná o riziko se v tomto období dostala do spodního kvintilu kategorie. Fond obsahuje asi 300 akcií, což je zhruba polovina toho, co benchmark. A její deset největších podniků tvoří 26% aktiv, ve srovnání s indexem 20%.

Dynamický přístup k rebalancování fondu je odlišný od konkurence. V zájmu vyvažování základních opravných koeficientů fond nakupuje akcie, které se staly levnějšími oproti k pozicím, které se stávají dražšími. Tento přístup k rebalancování však má své nevýhody. Nezohledňuje informace obsažené v tržních cenách, což může vést k nadměrnému zatížení akciemi s klesajícími cenami a fundamentem. Tato opatření způsobily, že fond je volatilnější než trh.

Fond nepoužívá žádné omezení týkající se sektorových vah. Portfolio má 22% svých aktiv zaparkovaných ve akciích z energetického sektoru a dalších 11% v komoditních akcíích. Pro srovnání představují tyto sektory 7% a 8% indexu MSCI Emerging Markets. Akcie z těchto sektorů mohou být riskantní, protože jsou úzce svázány s volatilními cenami komodit a nemohou investorům kompenzovat, že nesou toto riziko. Akcie alokované v Číně a Jižní Koreji představují přibližně 20% portfolia, zatímco z Ruska představují dalších 13%. Stejně jako mnoho svých konkurentů tento fond nejistí své měnové riziko, takže má značnou expozici vůči renminbi, won a rublu. Změny směnného kurzu mezi těmito měnami a americkým dolarem mohou přispět k volatilitě fondu.

FNDE 3 rokyPXH

Nabízí přístup na rozvíjející se trhy pomocí základní metodiky RAFI, která vybírá akcie založené na peněžním toku, dividendách, tržbách a účetní hodnotě. V kombinaci s klasifikací FTSE je Jižní Korea rozvinutá země.  Zatímco PXH účtuje za svou specializovanou expozici přiměřený poplatek, sledování pravidel není stoprocentní a fond často zaostává výrazně více než jeho nákladový poměr.

PXH 3 roky

TLTE

Usiluje o menší firmy v segmentu trhů s rozvíjejícími se trhy s ohledem na hodnoty. Poskytovatel indexu to dělá pomocí faktorů, jako jsou výkony a výnosy z dividend, aby přerozdělil váhu trhu na firmy vykazující předpojatost hodnoty a přetěžování tržní kapitalizace ve prospěch malých firem. Navzdory novým přístupem jsou sektorové výkyvy TLTE poměrně mírné a jeho nejvýraznějším odklonem od benchmarku je náklon směrem k IT. TLTE není kvůli velkým spreadům příliš obchodovaný. Fond zaúčtuje za tento segment přiměřený poplatek, i když není zdaleka nejlevnější.

TLTE 3 roky

VWO

Řídí se indexem akcií rozvíjejících se trhů s výjimkou Jižní Koreje. VWO je extrémně velký a likvidní fond s velmi nízkým poplatkem. V roce 2013 přešla na index FTSE, který nepovažuje Jižní Koreu za rozvíjející se trh, čímž ji přímo konkuruje SCHE společnosti Schwab, spíše než EEM společnosti iShares. V listopadu 2015 fond inicioval další změnu, tentokrát zahrnul jak akcie s malým limitem, tak akcie Číny. Vzhledem k tomu, VWO nemá žádnou expozici vůči Jižní Koreji, že má více prostoru pro Čínu, Brazílii, Indii a zbytek rozvíjejících se zemí. Zahrnutí akcií z čínské pevniny a hloubka spektra trhu způsobily, že fond byl ještě více reprezentativní pro prostor EM.

VWO 3 roky

IEMG

Sleduje index trhů s váženým podílem na trhu rozvíjejících se trhů, který pokrývá 99% tržní kapitalizace. IEMG nabízí mimořádné pokrytí rozvíjejících se trhů v balíčku s nízkými cenami a dobrou likviditou. V rámci řady ETF „Core“ od společnosti BlackRock nabízí velmi podobnou, ale komplexnější expozici než její sesterský fond EEM tím, že do portfolia zařazuje menší firmy. Je také mnohem levnější držet než EEM, i když nemůže odpovídat jeho úžasnému objemu obchodování. IEMG počítá Jižní Koreu jako rozvíjející se trh, na rozdíl od fondů založených na FTSE, jako je VWO. Od svého uvedení na trh v roce 2012 shromáždil IEMG obrovskou základnu aktiv a velmi hlubokou likviditu. IEMG je skvělý v segmentu pro dlouhodobé investory, kteří hledají levné, likvidní a komplexní expozici na rozvíjejících se trzích.

IEMG představuje jedno z nejkomplexnějších portfolií v kategorii v rozvíjejících se trhů a doplňuje tento rozsah jedním z nejnižších poplatku v kategorii.  Tento fond sleduje MSCI, který zahrnuje akcie všech velikostí z 24 zemí s rozvíjejícími se trhy. Obsahuje více než 1900 akcií, přičemž v nej-deseti  největších podnicích je pouze 21% aktiv. Tedy téměř 80% aktiv je ve středních a malých firmách. Tato váhová technika směřuje fond ke společnostem uvedeným v Číně. To způsobuje, že fond má téměř 30% aktiv investovaných do čínských akcií a ohrožuje tím svou diverzifikaci. Důraz na čínské akcie také přináší do portfolia řadu velkých státních podniků. Tyto firmy mohou být riskantní, neboť nemusí vždy upřednostňovat zájmy malých akcionářů oprava veřejných akcionářů. Stejně jako další konkurenti není tento fond měnově zajištěn.

IEMG 3 roky

EEMV

Zaznamenává index nově vznikajících trhů, které jsou vybrány a váženy tak, aby vytvářely portfolio s nízkou volatilitou, podléhající omezením včetně expozice sektoru. EEMV poskytuje expozici v portfoliu s nízkou volatilitou. Systém vážení založený na volatilitě nabízí podobnou regionální expozici vůči referenční hodnotě, avšak rozdělení jednotlivých zemí se liší od trhu (fond zahrnuje jak Jižní Koreu, tak Tchaj-wan).  Společnost EEMV nabízí tento alternativní přístup za přiměřený poplatek, který v kombinaci s důkladným sledováním fondu a silnou likviditou přináší investorům nízké celkové náklady.

EEMV 3 roky

DEM

Sleduje fundamentálně vážený index rozvíjejících se tržních akcií, který se umístil na vrcholu 30% dividendového výnosu indexu dividend WisdomTree Emerging Markets. DEM nabízí nejvyšší dividendové výnosy na rozvíjejících se trzích. Zahrnuje ve svém výběru pouze společnosti, které v předchozím ročním cyklu vyplácely alespoň 5 milionů dolarů z hotovostních dividend s kapitalizací nejméně 200 milionů dolarů a které obchodují poměrně aktivně na denním i měsíčním základě. DEM vybírá nejvýše 30% podniků oceněných výnosem z dividend. Výsledné portfolio má střednědobý horizont Je to také král likvidity svého segmentu s masivním denním objemem, malými spready a dostatečnou podkladovou likviditou. Investoři platí vysoký poměr nákladů a efektivnost je zhoršována některými nedbalostmi ve správě.

Když fond přehodnocuje své podíly, zvýší u akcií, které se staly levnější v poměru k vyplaceným dividendám zbaví se těch dražších v tomto ohledu. Důraz na výnosové akciové portfolio způsobuje, že bude mít větší riziko než kapitálově vážený index hodnot MSCI pro rozvíjející se trhy. Nadhodnocuje akcie z rizikových odvětví, jako jsou materiály a energie ve srovnání s tímto benchmarkem. Společnosti působící v těchto odvětvích přinášejí větší riziko, protože jsou úzce svázány s volatilní mi cenami komodit. Riziko může být také zvýšené tím, že jeho expozice bude vyšší u akcií s klesajícími fundamentálními daty, protože výplaty dividend jsou zpětně. Největší výnos pochází z roku 2008 kdy měl mnoho akcií potaženými finančními firmami od roku 2008 jeho výkon nějak zázračný nebyl. Riziková povaha podílu tohoto fondu byla zřejmá v posledních 5 letech do října 2018, kdy se v této kategorii řadí mezi nejvíce volatilní.

Upřednostňování dividend, respektive upřednostňování akcií, které vyplácejí vysoké dividendy je rizikem, protože jsou ignorovány všechny další potencionálně důležité informace o akcích. Poměr obratu fondu je historicky více než dvojnásobek indexu MSCI. Dividendový výnos tohoto fondu je větší než 96% jeho konkurentů v této kategorii.

Jsou zde rizika u rozvíjejících se státu kde jsou velké státní podniky a tyto firmy jsou často částečně vlastněny suverénní mi vládami, které mohou politické zájmy upřednostňovat nad zájmy akcionářů. Například Gazprom, China Mobile a China Construction Bank, které jsou díky svým vysokým dividendách zařazeny do tohoto fondu.

Fond vybírá akcie ze 17 se rozvíjejících trhu, včetně Jižní Koreje a Taiwanu. Společnosti se sídlem v Číně se musí obchodovat na hongkongské burze a ty z Indie nesmějí porušovat hranice zahraničního vlastnictví.

DEM 3 roky

DGS

Dividendově vážený index akciových trhů s malými kapitály. Fond zahrnuje spodní 10% indexu dividend WisdomTree Emerging Markets. Systémy pojištění vkladů drží společnosti na rozvíjejících se trzích, které vyplácely dividendy za uplynulý kalendářní rok a váží je na základě velikosti vyplacených dividend. Její portfolio se nakloní na větší stranu a dělá některé velké sázky na země (zejména na Tchaj-wanu a Brazílii). Je to také poměrně koncentrovaný fond s mnohem menším počtem společností držených ve svém portfoliu. Obchoduje slušně, jeho spready mohou lišit poměrně málo a podkladová likvidita je pro obchodníky s bankami solidní. Poplatky jsou slušné. Fond bude pravděpodobně vždy mít nepatrné diverzifikaci dle zemí, ale nabízí dostatek rozmanitosti.

DGS 3 roky

GEM

Metodika GEM „ActiveBeta“ vybírá akcie na rozvíjejících se trzích založené na čtyřech atributech výkonnosti: dobrá hodnota, „strong momentum“, vysoká kvalita a nízká volatilita. „Inteligentní“ a „Aktivní“ beta byly populárními teoriemi již dříve – navzdory metodologickému označování, nejedná se o aktivně spravovaný fond – GEM má jeden z komplexnějších přístupů k trhu. Vytváří podindex kolem každého z výše uvedených faktorů, řadí a váží akcie podle těchto faktorů a poté kombinuje čtyři indexy a vytvoří portfolio fondu. Společnost GEM získala významný zájem investorů navzdory poněkud vysokým poplatkům. Objem obchodování byl robustní a rozpětí je obvykle rozumné. Likvidita se snadno přizpůsobí institucionálnímu kupci.
GEM 3 roky

Závěr je velmi obtížný. Jako nejlepší mi vycházejí FNDE a DEM, vzhledem ke svým skvělým výkonům a dobrým fundamentálním datům. Pokud bych chtěl minimalizovat poplatky a spready, vybral bych IEMG. Zde si prosím všimněte, že ETF s nejmenšími náklady spravuje nejvíce peněz, přestože zdaleka nepodává zdaleka nejlepší výkony. Mám obavy, že velcí institucionální investoři, respektive správci jejich portfolia mají za nejsilnější kritérium: „hlavně nic nezkazit a vše si obhájit“. Zájem investora je až na dalších místech. Osobně kupuji FNDE.