Výběr rozvíjejícící se jedné země pro investici pomocí ETF

Navazuji na svůj předchozí článek kde jsem vybíral ETF investující do rozvíjející se ekonomiky. Přemýšlel jsem nad tím, že bych asi raději vybral několik konkrétních zemí. Pročetl jsem zdroje od Světové banky, Morgan Stanley a ekonomické prognózy OSN a vyhledal země kde se předpokládá nejvyšší hospodářský růst pro rok 2019 až 2021. Vycházejí dobře tyto země kde by se dalo uvažovat o investicích: Čína (okolo 6%, Indonésie více jak pět procent, Egypt téměř 6%, Indie 7,5%,. Předpověď pro Spojené státy méně jak 2% předpověď pro Evropskou unii okolo 1,5 procenta a předpověď pro Japonsko růst menší jak 1%.

Vybral jsem největší ETF, jaké jsou k dispozici v jednotlivých zemích. Většinou je to dost bída.

Pro přehlednost dále v tabulce předpokládaný růst HD na tři roky a minulý výkon ETF:

Země
Růst HDP
ETF
AUM
3 roky
5 let
Indie
7,5
INDA
4,48
11,42
7,34
Filipíny
6,4
EPHE
0,25
2,16
1,76
Vietnam
6,5
VNM
0,38
8,7
-3,92
Čína
5,9
FXI
6,12
16,69
6,40
Egypt
4,9
EGPT
0,04
0,54
-11,00
Indonésie
5,1
EIDO
0,67
6,35
2,06

  • Všechny růsty jsou v procentech a v přepočtu na jeden rok.
  • AUM (Asset Under Management) v miliardách USD
  • 3 roky a 5 let je výkon ETF za tato období

Z tabulky a z přiložených grafů je myslím pro mě jasně, že přicházejí do úvahy maximálně dva ETF, které jsou zaměřené na jednu konkrétní zemi a která dle renomovaných ekonomických předpovědí poroste v příštích letech o zajímavá čísla. Indie a Čína.

Čína je na první pohled mnohem výhodnější a lepší investicí. Nesmíme ale zapomínat na největší riziko dlouhodobých investorů a to je riziko politické. Přestože Indie je země chudší s ještě většími sociálními nerovnostmi než je Čína a má hůře zvládnutý populační problém, je právě to důkazem, že Indie je vhodnější. Indie je největší demokracii na světě a přes velké ekonomické a sociální otřesy, které ji potkali v minulých letech, zůstává stále demokracií. Čína je proti tomu spíše socialisticko-feudální zemí, která se bude v budoucnosti rozvíjet podle dvou rizik. V první řadě jí hrozí velké sociální nepokoje, vzhledem k obrovským sociálním disproporcím, které ve společnosti panují. To vše v přímém kontrastu, kdy vládnoucí třída se ohání socialisticko-komunistickou ideologií, ale sama žije v době raného kapitalismu a užívá si nesmírných výhod z velkého bohatství. Za druhé je u Číny riziko diktatury. Vládnoucí třída se kdykoliv může rozhodnout, že jakýkoliv podnik znárodní, či znemožní jeho spoluvlastnictví zahraničním investorům.

Indie je má 10 největší trh cenných papírů na světě akciová burza v Bombaji je nejstarší na kontinentu a tradice investování do cenných papírů v Indii sahá až do období kolonii. Celková hodnota indických podniků je ale zdaleka menší i v poměru k celkové ekonomice oproti rozvinutým zemím. Indie sedmá největší na světě podle nominálního hrubého domácího produktu a třetí podle parity kupní síly. Stejně jako u všech rozvíjejících se zemí je velké riziko v lokální měně. V případě Indie konkrétně indická rupie kdykoli může její hodnota klesnout a tím znehodnotit investice od zahraničního investora. Mechanismy nezávislé správy měny jsou ale dle mého názoru daleko lepší v demokracii, než jsou v autoritářských režimech. Diktatura se může kdykoliv snadno rozhodnout, že hospodářské výsledky krátkodobě vylepší znehodnocení měny. Demokratická vláda to udělá daleko obtížněji, protože nezávislá centrální banka by se proti tomu měla (!) mnohem lépe a především efektivněji bránit. To hraje opět do noty investice do indického trhu cenných papírů, oproti Číně.

Porovnání ETF investujících v Indii

ETF
P/B
P/E
AUM
ER%
Spr.%
1 rok
3 roky
5 let
INDY
2,86
20,21
0,75
0,92
0,08
-3,12
12,76
9,21
INDA
2,82
19,75
4,58
0,68
0,03
-5,05
10,43
7,22
EPI
2,01
12,22
1,22
0,84
0,04
-10,18
12,15
8,53
INCO
3,84
31,50
0,13
0,76
0,57
-11,56
12,71
13,74

AUM: celkově spravovaný kapitál v mld. USD
ER%: Expense Ratio v procentech
Spr.%: spread v procentech
1 rok: celkový výnos za poslední rok v procentech
3 roky: celkový výnos za poslední tři roky (anualizováno) v procentech
5 let: celkový výnos za posledních pět let (anualizováno) v procentech

INDY

Začátek fond kupuje indické akcie prostřednictvím do portfolia 50 největších a nejvíce likvidních titulu obchodovaných na indické burze cenných papírů. Portfolio rozděluje 75/25 aktiv mezi velké a střední firmy. Má tendenci nakupovat větší množství společností z finančního sektoru.

INDA

Fond pokrývá asi 85% trhu. Jak je vidět v přiloženém grafu, s výjimkou posledního roku je celková návratnost mezi osmi a deseti procenty. v první řadě je investováno do finančních institucí v druhé řadě technologické firmy a za třetí firmy energetické. Nízké náklady na vlastnění i spread. Největší ETF v této oblasti,. což zřejmě souvisí s těmito nízkými náklady.

EPI

Fond používá alternativní způsob výběru indických akcií. Vybírá akcie na základě zisků v předchozím fiskálním roce, které upraví o dostupnost indických akcií do zahraničí. Výsledné portfolio má stop účtu je poměrně vysoký poplatek a typické náklady na držení jsou ještě vyšší a nejisté, kvůli způsobu sledování trhu. Fond má velký objem obchodu.

INCO

Fond nakupuje pouhých 30 indických akcií. Zaměřuje se jak na cyklické i na ne-cyklické akcie. Výsledkem je že fond má širokou průmyslovou expozici. Denní objem obchodování ale malý a spready často široké a náklady na správu jsou poměrně vysoké.

Závěr je složitý. Podle základních fundamentálních ukazatelů se mi nejvíce líbí EPI. Bohužel výkon není nijak oslnivý a náklady na vlastnictví také nejsou malé. Nakonec jsem se rozhodl pro INDY.

Zdroj: etf.com, Morningstar, OSN, Světová banka, Morgan Stanley.