Výběr Smart-beta quality ETF

Smart-beta ETF je zajímavý kompromis mezi aktivně řízenými fondy, které mají vysoké náklady a tedy i poplatky a jednoduchými indexovými ETF fondy. Smart-beta ETF fondů je hodně. Server www.etf.com jich zná 1091 a zdaleka tam nejsou všechny. V mém zájmu jsou takzvané quality smart-beta fondy, které vybírají akcie podle pro mě zajímavých fundamentálních kritérií. Hledal jsem jak USD, tak v EUR variantách a USD fondy jsou výhodnější.

QUALDGRWIQLTSPHQIHDGJQUAQQQIVV
SprávceBlackrockWisdomTBlackrockInvescoWisdomTJPMorgan
MC 215,22,72,40,870,43147238
Spread%0,020,040,060,030,110,080,010,01
ER%0,150,280,300,150,580,120,200,04
P/E22,6718,419,922,717,1721,0230,2222,47
ROIC17,9516,1816,620,3216,617,8417,614,87
DIV%1,722,472,441,482,821,770,801,66
1Y%17,1715,2514,8418,7313,5717,4842,2719,65
5Y%15,7816,0111,6215,7911,5913,08 (3Y)25,7116,64
CílUSAUSADEVUSADEVUSANASDAQS&P500
MoringS5*4*/Gold5*/Silver5*/Silver3*/Bronze4*/Gold
Moat%54/3460/3133/2655/3831/2646/37
 • MC: Spravovaný majetek v miliardách USD
 • ER: roční poplatek v %
 • 1Y%: anualizovaný růst za poslední rok
 • 5Y%: anualizovaný růst za posledních pět let
 • DIV%: dividenda
 • DEV: vyspělé ekonomiky mimo USA
 • MorningS: hodnocení Morningstar
 • Moat%: Dle Morningstar Wide Moat Coverage%/Narrow Moat Coverage % (No Moat Coverage % – zbývající procenta)
 • Fondy QQQ (Nasdaq) a IVV (S&P 500) jsou v tabulce zobrazeny pouze pro srovnání

QUAL

Fond využívá plnou replikaci ke sledování MSCI USA Sector Neutral Quality Index, který vybírá akcie s vysokou ziskovostí, silnými rozvahami a stabilním růstem výnosů z indexu MSCI USA. Výsledné portfolio upřednostňuje firmy s trvalými konkurenčními výhodami, které by se během hospodářského poklesu na trhu měly udržet o něco lepší než průměr, což zaručuje nadprůměrné hodnocení.

Index zobrazuje akcie s vysokou návratností vlastního kapitálu, nízkým dluhem / vlastním kapitálem a nízkou volatilitou meziročního růstu výnosů na akcii za posledních pět let. MSCI používá tyto metriky k přiřazení sektorově relativního složeného skóre kvality každé akci v indexu MSCI USA. Vybírá akcie s nejlepším hodnocením v každém sektoru a nastavuje váhu svého sektoru na stejnou váhu jako MSCI USA Index ke každému datu rebalancování. Akcie s vyšším skóre kvality a tržní kapitalizací získávají větší váhu v indexu. Index však upravuje tyto váhy tak, aby byla zachována sektorová neutralita. Tato úprava může mírně snížit naklonění kvality portfolia a zvýšit obrat. Fond však uplatňuje pravidla rezervy ke zmírnění zbytečného obratu. Společnost MSCI rekonstituuje index dvakrát ročně v květnu a listopadu.

JQUA

JQUA sleduje index velkých amerických akcií, které jsou vybírány a váženy třemi faktory kvality: ziskovost, kvalita výdělků a solventnost. JQUA se zaměřuje na kvalitní akcie tím, že hodnotí 1000 největších veřejně obchodovaných amerických společností ve třech metrikách kvality: ziskovost, kvalita výdělků a solventnost. Ty jsou spojeny do faktoru kvality, který určuje, které cenné papíry budou zahrnuty do indexu a jejich váhy. Neomezuje expozici sektoru ani odvětví, takže investoři mohou v závislosti na tržním prostředí zaznamenat výrazné naklonění portfolia směrem k jednomu či druhému sektoru.

IQLT

IQLT sleduje index velkých a středně velkých akcií ve vyspělých zemích mimo USA. Index je vybrán a vážen pro vystavení základním metrikám kvalityna základě tří měřítek základní kvality: návratnost vlastního kapitálu, poměr dluhu k vlastnímu kapitálu a variabilita výnosů. Při každé pololetním rebalanci vybere fond 300 cenných papírů s nejvyšším kombinovaným skóre kvality. Podíly jsou váženy tak, aby každý sektor získal stejnou váhu. V rámci každého sektoru jsou podíly váženy podle jejich skóre kvality, škálované tržní kapitalizací. Všimněte si, že sourozenec QUAL používá stejnou metodiku pro americký kapitál.

DGRW

DGRW sleduje výkonnost indexu, který investuje do amerických akcií s velkou a střední kapitalizací vyplácených dividend s růstovými charakteristikami. DGRW se zaměřuje na potenciál růstu dividend na rozdíl od zpětně se zvyšujících dividend. S cílem zvýšit pokrytí společností, které budou pravděpodobně většími hráči na trhu s dividendami, ve svém výběrovém procesu kombinuje odhady budoucích výnosů s historickou návratností aktiv (ROA) a růstem návratnosti kapitálu (ROE). Pro zařazení je vybráno 300 nejlepších jmen na základě kombinovaného hodnocení těchto tří faktorů. Výsledné portfolio má tendenci se naklánět směrem k větším firmám. Akcie, u nichž se předpokládá, že budou vyplácet více dividend, budou váženější, přičemž jednotlivé váhy budou omezeny na 5% a váhy sektorů na 20%. Index je každoročně rebalancován a rekonstituován.

SPHQ

SPHQ sleduje index amerických velkých společností vybraných podle návratnosti vlastního kapitálu, změn čistých provozních aktiv a finanční páky. Akcie jsou váženy těmito kvalitativními faktory. Fond se zaměřuje na 3 metriky kvality: ROE (TTM EPS / účetní hodnota) měří ziskovost; nižší časové rozlišení (změna čistých provozních aktiv v měřítku průměrně NOA za poslední 2 roky) by mohlo signalizovat vyšší kvalitu výdělků; a finanční páka (dluhová / účetní hodnota vlastního kapitálu) je měřítkem rizika a stability výdělků. Tyto metriky mají stejnou váhu, aby vytvořily skóre kvality.

IHDG

IHDG sleduje index akcií na rozvinutých trzích mimo Severní Ameriku, sledovaný růstovými faktory a vážený dividendami. Fond je měnově zajištěn pro investory z USA a Kanady. IHDG sleduje růst prostřednictvím různých faktorů (očekávaný růst výnosů, ROE a ROA) a váhy podle dividend. Výsledkem je portfolio s nižším dividendovým výnosem. Fond podhodnocuje Japonsko, pokud jde o ohled na na Švýcarsko a Nizozemsko. Portfolio je zajištěno proti fluktuacím měn vůči USD. Obchodní aktivita je mírná z hlediska objemu i průměrného rozpětí.

Závěr

Závěr

2 roky IQLT vs IHDG
2 roky QUAL vs DGRW vs SPHQ vs JQUA

Pro mě jsou zajímavé jak USA, tak ostatní rozvinuté ekonomiky. Není snadné některého konkurenta vyřadit a jiného vybrat. Protože jsem chtěl více diverzifikovat, pro sebe vybírám pro ne-USA IQLT a tím pádem vyřazuji QUAL, protože má stejného správce i stejná kritéria pro výběr. Z hlediska hodnocení mi pak lépe vychází pro USA akcie DGRW.

Zdroje

 • Morningstar
 • etf.com
 • archiv autora
 • yahoo finance

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*