Alternativy QQQ

Vybral jsem několik zajímavých ETF, které investují do technologických akcií a mohou být jistou konkurencí neznámějšího QQQ. Vybíral jsem především ty ETF, které mají mezinárodní expozici a nejsou zaměřeny pouze na Spojené státy.

Invesco QQQ Trust

Invesco QQQ je jedním z nejlépe zavedených a obvykle jedním z nejaktivněji obchodovaných ETF na světě. Často označované jako trojité Q. Je jedním z mála ETF strukturovaných jako investiční fond. Podle pravidel svého indexu fond investuje pouze do nefinančních akcií kotovaných na NASDAQ a ignoruje i ostatní sektory, což způsobuje, že se masivně odklání od širokého portfolia s velkou kapitalizací. QQQ má obrovskou technologickou expozici, ale není to ani „technický fond“ v čistém slova smyslu. Pravidla fondu jej dále vzdalují od čehokoli, co se blíží plain vanilla large-cap nebo čistému technologickému pokrytí. ETF je mnohem koncentrovanější ve svých nejvyšších podílech. Přesto má fond velký sklon k základnímu indexu NASDAQ-100. Celkově QQQ přináší nepředvídatelný, ale velmi populární mix technologií, růstu a velké společnosti. Fond a index jsou čtvrtletně rebalancovány a každoročně rekonstituovány.

SMH – VanEck Semiconductor

SMH sleduje vážený index 25 největších polovodičových společností kotovaných v USA.

SMH je vysoce koncentrovaný fond, který investuje do kmenových akcií a depozitních certifikátů polovodičových společností kotovaných v USA. Mohou být zahrnuty také společnosti se střední kapitalizací a zahraniční společnosti kotované v USA. Aby bylo 50 % příjmů společnosti zpočátku způsobilé, musí být primárně ve výrobě polovodičů a polovodičových zařízení. Nejlepších 50 způsobilých společností podle tržní kapitalizace pak dostane dvě samostatné klasifikace na základě volné tržní kapitalizace v sestupném pořadí a tříměsíčního průměrného denního objemu obchodování v sestupném pořadí. Tyto dvě pozice se sečtou a vybere se nejvýše umístěných 25 společností. K zajištění diverzifikace se uplatňuje zastropování a větší váha se přikládá větším společnostem.

IXN – iShares Global Tech

IXN sleduje index globálních technologických akcií vážený tržní kapitalizací.

IXN sleduje index akcií informačních technologií podle klasifikace GICS, které jsou obsaženy v širším indexu S&P Global 1200 Index. Subindex poskytuje expozici akciím všech tržních kapitalizací z celého světa v odvětví elektroniky, počítačového softwaru a hardwaru a informačních technologií. Držby jsou váženy tržní kapitalizací, podléhající limitu, který omezuje váhy jednotlivých cenných papírů na 22,5 % a souhrn všech cenných papírů emitenta přesahující 4,5 % je omezen na 45 %. Index je čtvrtletně rebalancován v březnu, červnu, září a prosinci. Před 20. březnem 2023 IXN sledoval &P Global 1200 Information Technology Index.

WTI2 – WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (ISIN IE00BDVPNG13) se snaží sledovat index umělé inteligence Nasdaq CTA. Index umělé inteligence Nasdaq CTA sleduje společnosti zabývající se umělou inteligencí (AI), které Asociace spotřebitelských technologií označila jako Enabler, Engager nebo Enhancer (CTA) AI. Index používá hodnocení AI Intensity Rating CTA, které sleduje vnímanou úroveň expozice společnosti v odvětví AI v rámci kategorie Enabler, Engager a Enhancer. Do indexu budou zahrnuty společnosti umístěné v 15 nejlepších kategoriích CTA Intensity Rating. Zahrnuté akcie jsou filtrovány podle kritérií ESG (environmentální, sociální a corporate governance).

TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,40 % pa . WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc je jediným ETF, který sleduje index umělé inteligence Nasdaq CTA. ETF replikuje výkon základního indexu úplnou replikací (zakoupením všech složek indexu). Dividendy v ETF se akumulují a reinvestují do ETF.

QTUM – Defiance Quantum

QTUM sleduje upravený, stejně vážený index společností zapojených do výzkumu a vývoje kvantových počítačů.

QTUM vyhledává společnosti zapojené do vývoje kvantových počítačů a technologie strojového učení. Kvantové výpočty se týkají hardwaru a softwaru navrženého pro využití extrémně rychlých počítačů, které využívají oblast kvantové mechaniky, odvětví fyziky zabývající se částicemi a jejich přirozeným chováním. Zahrnuje vývoj kvantových počítačů, aplikaci kvantových počítačů, interakci mezi kvantovými a tradičními počítači, hardware a software pro strojové učení, specializované stroje pro balení polovodičů a integrovaných obvodů a výrobu/zpracování surovin pro kvantové výpočty. Vybrané složky jsou zpočátku váženy stejně, s možnou úpravou směrem dolů u cenných papírů s nízkou likviditou. QTUM je pololetně rebalancováno. S účinností od 18. prosince 2020 se název podkladového indexu změnil na BlueStar Machine Learning and Quantum Computing.

QQQSMHIXNWTI2QTUM
Morningstar5/55/54/5-4/5
MěnaUSUSUSIrskoUS
AUM (mld.$)2331240,70,2
Expense ratio0,2%0,35%0,41%0,4%0,4%
1YR NAV47,8%54,76%46,64%38,3628,56%
5YR NAV21,38%31,60%23,38%33%21,79%
10YR NAV17,75%24,94%18,43%--
P/E32/2535/2432/262645/19
P/B7,12/6,26,1/5,57,1/6,33,83,1/2,9
ROIC22,4825,9128,936,212,08
Titulů102261166870
USA98%80%82%65%61%
Dividendy0,86%1,03%1,05%1,121,5%
NAV jsou anualizované výkony za uvedený počet let.
USA - kolik titulů má sídlo v USA
Pokud je uvedeno více hodnot, jsou z různých zdrojů.

Zdroje: etf.com, Morningstart, archiv autora, Yahoo

Pokračování zde…

One Reply to “Alternativy QQQ”

  1. Pingback: ETF SMH VanEck Semiconductor vs. SOXX – etom.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*