Porovnání ETF – investice do kryptoměn

V tomto příspěvku porovnávám ETF vhodná pro investici do kryptoměn. Vybírám velká ETF, kde jedno investuje do deseti kryptoměn (ostatní pouze Bitcoin) a jedno v evropském domicilu.

ETF při investování do kryptoměn mají některé výhody proti přímému nákupu. Je to výrazně jednodušší pro netechnické investory a samozřejmě v Česku platí daňový test. Nevýhodu je především, že investor kryptoměnu přímo nevlastní a také nemalé poplatky.

Známe dva druhy kryptoměnových ETF. Spotové, které nakupují přímo příslušnou kryptoměnu nebo kryptoměnu a futures ETF, které nakupují futures kontrakty na kryptoměny.

GBTCBITOARKBBITWA27Z30
Seeking Alpha4,593,9132,8---
Exp. ratio1,5%0,95%0,212,5%2% (TER)
AUM1722,60,941 (€)
1 rok výkon+251%+54%---+174%+117%
3 roky výkon+22%-------58%+13%
- AUM : Asset under management (miliardy USD)

GBTC – Grayscale Bitcoin Trust (BTC) ETF

Grayscale Bitcoin Trust (BTC) je digitální měnový fond založený a spravovaný společností Grayscale Investments, LLC. Fond investuje do bitcoinů. Investuje prostřednictvím derivátů, jako jsou futures, swapy a další deriváty regulované CFTC, které odkazují na digitální měny. Fond se snaží sledovat výkonnost indexu TradeBlock XBX. Grayscale Bitcoin Trust (BTC) byl založen 25. září 2013 a sídlí ve Spojených státech amerických.
Investice se snaží odrážet hodnotu bitcoinu drženého Trustem, určenou odkazem na cenu indexu, sníženou o náklady trustu a další závazky. Bitcoiny trustu jsou pro účely účetní závěrky vedeny v reálné hodnotě, jak to vyžadují obecně uznávané účetní zásady v USA („GAAP“). Trust určuje reálnou hodnotu bitcoinů na základě ceny poskytnuté trhem digitálních aktiv, který trust považuje za svůj hlavní trh k 16:00 newyorského času v den ocenění.

BITO – ProShares Bitcoin Strategy ETF

ProShares Trust – ProShares Bitcoin Strategy ETF je burzovně obchodovaný fond založený a spravovaný společností ProShare Advisors LLC. Fond investuje na měnových trzích. Investuje prostřednictvím derivátů, jako jsou futures na bitcoiny. Fond se snaží porovnávat výkonnost svého portfolia s bitcoinovým indexem Bloomberg Galaxy. ProShares Trust – ProShares Bitcoin Strategy ETF byl založen 18. října 2021 a sídlí ve Spojených státech.
Investice hledá investiční výsledky, před poplatky a výdaji, které odpovídají výkonnosti bitcoinu. Fondový poradce se snaží dosáhnout svého investičního cíle především prostřednictvím řízené expozice vůči bitcoinovým futures kontraktům. Fond neinvestuje přímo do bitcoinu. Poradce fondu bude obecně držet své bitcoinové futures během období, kdy hodnota bitcoinu a bitcoinových futures stagnuje nebo klesá, stejně jako během období, kdy hodnota bitcoinů nebo bitcoinových futures roste. Fond není diverzifikovaný.

BITW – Bitwise 10 Crypto Index Fund ETF

Investice se snaží investovat do Portfolia, které sleduje Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, a zároveň se snaží minimalizovat náklady každého investora spojené s investiční analýzou a administrativní náklady. Fond se snaží investovat do Portfolia kryptoměn v souladu s indexem. Účelem indexu je sledovat koš kryptoměn, který představuje většinu kryptoměn podle tržní kapitalizace. Benchmark: Bitwise 10 Large Cap Crypto TR USD.

Aktuální portfolio (zaokrouhleno 5/24): Bitcoin 70%, Erthereum 21%, Solana 4%, XPR 2%, Cardano 1%, Avalanche 1%, Polkadot 0,5%, Bitcoin Cash 0,5%, Chainlink 0,5%, Polygon 0,4%.

ARKB – ARK 21Shares Bitcoin ETF

ARK 21Shares Bitcoin ETF je burzovně obchodovaný fond založený a spravovaný společností 21Shares US LLC. Je spoluřízena společností ARK Investment Management LLC. Fond investuje do bitcoinů. Snaží se sledovat výkon bitcoinu, měřený výkonem CME CF Bitcoin Reference Rate – New York Variant. ARK 21Shares Bitcoin ETF byl založen 10. ledna 2024 a sídlí ve Spojených státech.

Investice se snaží sledovat výkonnost bitcoinu, měřenou referenční sazbou bitcoinu CME CF – varianta New York, upravenou o výdaje a další závazky trustu. Index je navržen tak, aby odrážel výkon bitcoinu v amerických dolarech. Ve snaze dosáhnout svého investičního cíle bude trust držet bitcoiny a bude své akcie denně oceňovat na základě indexu. Benchmark: CME CF Bitcoin Reference Rate USD

A27Z30 – ETC Group Physical Bitcoin

ETC Group Physical Bitcoin je největší ETN, která sleduje bitcoinový index. ETN kopíruje výkonnost podkladového indexu se zajištěným dluhovým závazkem, který je kryt fyzickým držením kryptoměny. Fyzický bitcoin ETC Group je velký ETN se správou aktiv v hodnotě 981 milionů eur . ETN byla spuštěna 8. června 2020 a sídlí v Německu.

Graf porovnává GBTC s ostatními za 3 roky

Závěr není snadný. Z výběru bych vyřadil BITO. Pokud preferuji Evropu, vybral bych A27Z30. Pokud USA a chci kryptoměny diverzifikovat, vážně bych zvážil BITW. V opačném případě GBTC nebo ARKB. Osobně moc kryptoměny nepreferuji. Jde podle mě především o spekulaci. Maximální podíl v portfoliu bych mohl zvažovat tak pět procent.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*