Jak zjistit celkový výnos u dluhopisového ETF – YTM

Zkratka YTM znamená Yield to Maturity a u ETF, které investují do dluhopisů ukazuje (většinou) v procentech budoucí roční výnos tohoto ETF nebo dluhopisu. Tedy představuje celkovou návratnost, kterou může investor očekávat, pokud bude držet dluhopisy v portfoliu ETF až do jejich splatnosti. YTM bere v úvahu jak roční kupónové platby, tak kapitálový zisk nebo ztrátu, které vzniknou, pokud je dluhopis nakoupen za cenu odlišnou od jeho nominální hodnoty.která vznikne, pokud je dluhopis nakoupen za cenu odlišnou od jeho nominální hodnoty.

Příklad: pokud je YTM 7%, znamená to, že vlastnictvím tohoto ETF budete mít výnos 7% každý rok za těchto podmínek:

  1. ETF investuje do dluhopisů s pevným úrokem. Pokud je úrok pohyblivý, závislý například na inflaci, nelze YTM zjistit.
  2. Dividenda bude investována se stejným výnosem jako je uvedené YTM.
  3. Stabilní měnový kurz. Taková ETF se za české koruny neprodávají a pokud je vaší domácí měnou česká koruna, výnos je ovlivněn měnovým kurzem, především CZK/USD, CZK/EUR,…

Ve skutečnosti může ETF YTM dodržet pouze obtížně. Postupně dluhopisům končí splatnost a ETF musí nakupovat dluhopisy jiné, které mohou mít jiný výnos kupónu. Taková situace nastává i případě, kdy ETF dokupuje další dluhopisy, protože o ETF je velký zájem. Strategie ETF by ale měla být obdobná a YTM by se v krátké době příliš měnit nemělo. Dlouhodobě se YTM samozřejmě mění už jenom díky postupným změnám sazby centrální banky, která přímo ovlivňuje nově prodávané dluhopisy.

Pro investory je YTM důležitým ukazatelem, protože poskytuje srovnatelnou míru návratnosti mezi různými dluhopisy nebo ETF, které investují do dluhopisů. Umožňuje investorům porovnat, jak atraktivní je investice v daném ETF ve srovnání s jinými možnostmi na trhu. Samozřejmě je nutné brát v úvahu spolehlivost emitenta dluhopisu, například jeho ratingem. Obecně platí pravidlo: čím horší má emitent dluhopisu rating, tím musí nabídnout vyšší výnos a tedy je zde i vyšší riziko investice.

YTM pro investory:

  1. Porovnání výnosů: Umožňuje investorům porovnat výnosy z různých dluhopisových ETF s jinými investicemi.
  2. Hodnocení rizik: Pomáhá investorům zohlednit riziko spojené s investováním do dluhopisů s různou dobou splatnosti a kreditní kvalitou.
  3. Plánování investic: Investor může pomocí YTM lépe plánovat své investice a očekávat návratnost v dlouhodobém horizontu.

Jak se Yield to Maturity (YTM) počítá

YTM ovlivňují některé faktory:

  1. Sazba kupónu: Pravidelné úrokové platby, které dluhopis vyplácí držiteli.
  2. Aktuální tržní cena dluhopisu: Cena, za kterou je dluhopis aktuálně obchodován na trhu.
  3. Nominální hodnota dluhopisu: Hodnota, kterou dluhopis vyplatí při splatnosti.
  4. Doba do splatnosti: Počet let do splatnosti dluhopisu.

Výpočet YTM je složitější než jednoduché výnosy, protože zahrnuje diskontování budoucích peněžních toků (kupónů a nominální hodnoty) do současné hodnoty, takže současná tržní cena dluhopisu je rovna současné hodnotě těchto peněžních toků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*