Další valuační ETF

Navazuji na svůj článek Výběr Smart-beta quality ETF, který vybírá ETF dle zajímavých valuačních kritérií. Zde jsou ještě sofistikovanější ETTF, která mají pro mě zajímavé parametry.

Disku ze na zajímavé Facebook skupině stýkající se hodnotového investování do akcií mě přivedla k několika zajímavým správcům ETF:

MOATAVUSDFAUQVALSPY
TA7,21,71,40,23428
ER%0,470,150,120,490,095
P/E18,3016,9519,418,6921,37
P/B3,793,053,61,984,12
DY%1,751,361,341,191,39
ROIC12,5417,1917,618,2419,98
WMC%98,7635,9642,731,9652,78
NoH482073244249499
1Y%43,1845,99--51,9140,21
5Y%20,38----12,8419,53
TA - Total Assets (mld. USD)
ER% - Expense ratio
DY% - Anualizovaný dividendový výnos
WMC% - kolik procent firem v portfoliu má velkou konkurenční výhodu dle Morningstar
NoH - Počet akcií v portfoliu

MOAT – VanEck Vectors Morningstar Wide Moat

100 procent portfolia v akciích USA. MOAT sleduje rozložený, rovnoměrně vážený index 40 amerických společností, který společnost Morningstar určuje jako nejvyšší reálnou hodnotu mezi společnostmi s udržitelnou konkurenční výhodou. Drží koncentrované portfolio akcií, které mají atraktivní cenu a mají udržitelné konkurenční výhody (patenty, vysoké náklady na změnu atd.). Tým výzkumu akcií společnosti Morningstar určuje výběr fondu přiřazením ekonomického ratingu a odhadu reálné hodnoty společnostem v indexu Morningstar US Market Index. Navzdory svému bezpečně znějícímu názvu se MOAT radikálně odchyluje od tržního pokrytí. Fond může mít významné sektorové převážení. Polovina portfolia se rekonstituuje se stejnou váhou každých šest měsíců a druhá polovina následuje o tři měsíce později. MOAT také omezuje obrat a expozici sektoru. Výsledkem je, že fond má občas více než 40 akcií.

AVUS – Avantis U.S. Equity ETF

99 procent portfolia v USA. AVUS je aktivně spravovaný koš amerických akcií s důrazem na menší společnosti s vysokou ziskovostí nebo hodnotovými vlastnostmi. Správce fondu používá k výběru akcií základní kritéria, jako jsou akcie v oběhu, peněžní tok, výnosy, výdaje a cena. AVUS podváží nebo někdy může vyloučit společnosti s velkým kapitálem nebo společnosti s nízkou ziskovostí.

Podobné větší ETF od stejného správce: AVUV (1,14 mld USD, US menší společnosti), AVDE (773 mil. USD, rozvinuté trhy mimo USA), AVEM (777 mil. USD, rozvíjející se trhy), AVDV (657 mil. USD, rozvinuté trhy mimo USA – menší firmy).

DFAU – Dimensional U.S. Core Equity Market ETF

DFAU je aktivně spravovaný fond, jehož primárním cílem je dosáhnout dlouhodobého zhodnocení kapitálu. Drží diverzifikované portfolio cenných papírů v USA se všemi tržními kapitalizacemi se zvýšenou expozicí vůči společnostem s malou kapitalizací, s nižší relativní cenou a vyšší ziskovostí. Při hodnocení relativní ceny se berou v úvahu faktory, jako je poměr cena / cash flow nebo P/E, zatímco pro účely ukazatelů ziskovosti se analyzují jiné poměry, jako jsou výnosy nebo zisky z operací ve vztahu k účetní hodnotě nebo aktivům. Kromě toho se při výběru cenných papírů kontrolují také krátkodobé aspekty, jako je momentum a investiční charakteristiky.

Podobné ETF od stejného správce: DFAI (326 mil. USD, akcie z rozvinutých trhů mimo USA), DFAE (206 mil. USD, akcie z rozvíjejících se trhů).

QVAL – Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

QVAL zužuje americký akciový trh na relativní hrst akcií, které splňují jeho přísné obrazovky. Fond používá metriku EV/EBIT k výběru nejlevnějších 10% s dalšími kritériemy pro konkurenční výhodu a finanční sílu, které jsou hodnoceny pomocí řady metrik odvozených z finančních výkazů. Fond dále používá proprietární model forenzního účetnictví k prověřování společností, které se mohou pokoušet zamaskovat nekvalitní peněžní toky. Několik desítek podniků, které z tohoto procesu vzniknou, má stejnou váhu. QVAL zahájil činnost jako aktivně spravovaný fond, ale v lednu 2017 začal sledovat nový domácí index, což je změna, která významně nezměnila strategii ani držbu fondu.

Podobné ETF od stejného správce: IVAL (139 mil. USD, rozvinuté trhy mimo USA)

Procentuální porovnání vývoje kurzu za posledních pět let, zdroj yahoo finance
Procentuální porovnání vývoje kurzu za posledních pět let, zdroj yahoo finance

SPY jako ETF pro index S&P 500 jsem přidal pouze pro porovnání. Jsem překvapen jeho vysokou hodnotou ROIC.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*