Jak zlikvidovat O.P.S. / Zapsaný spolek (díl 2)

Navazuji na svůj článek Jak zlikvidovat obecně prospěšnou společnost (díl 1). Dva roky jsem prokrastinoval a je už opravdu čas likvidaci dokončit.

Nyní je čas udělat další krok a to zveřejnit tyto povinné údaje: Oznámení o likvidaci a údaje o likvidátorovi; výzvu věřitelům aby uplatnili své pohledávky ve lhůtě tři měsíce ode dne tohoto oznámení. Původně se muselo toto oznámení zveřejnit dvakrát s odstupem 14dnů v Obchodním věstníku. Toto zveřejnění ale stojí několik tisíc a bylo by u nás zdaleka největším nákladem likvidace. Naštěstí jsem našel tento sice pro ne-právníka nesrozumitelný, ale důležitý text Mgr. Vladimíra Janši:

K zajištění účinků sledovaných ust. § 13 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. (nahrazení zveřejnění v obchodním věstníku) sděluje soud, s poukazem na usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. 12. 2019 sp. zn. 5 Cmo 221/2019 , že povinnost zveřejnit oznámení vstupu právnické osoby do likvidace společně s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky lze mimo dosavadního způsobu zveřejňování oznámení v Obchodním věstníku (§ 13 odst. 1 vyhl. 351/2013 Sb.) splnit také uveřejněním zápisu o a) vstupu do likvidace, b) údajů identifikujících likvidátora a c) výzvu pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě nejméně v délce 3 měsíců a 2 týdnů ode dne následujícího po dni zveřejnění zápisu a u obchodních korporací v určené lhůtě, a to ve vztahu k povinnosti dvakrát zveřejnit oznámení pro právnické osoby zapsané do jiného než obchodního rejstříku (tedy např. rejstříku spolkového, nadačního) a ve vztahu pro všechny zapsané právnické osoby v rejstříku obchodním (tedy např. s.r.o., a.s., družstvu apod.) ve vztahu k povinnosti poprvé zveřejnit oznámení.
V případě, že zapsané právnické osoby hodlají takto postupovat, navrhnou dle ust. § 25 odst. 1 písm. k) zákona č. 304/2013 Sb. provedení zápisu ve veřejném rejstříku (na příslušném formuláři), to v části „ ostatní skutečnosti “ provedení zápisu o a) vstupu do likvidace, b) údajů identifikujících likvidátora a c) výzvu pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě nejméně v délce 3 měsíců a 2 týdnů ode dne následujícího po dni zveřejnění zápisu a u obchodních korporací v určené lhůtě. Tento návrh je možné spojit s návrhem na zápis skutečností dle ust. § 65 písm. b) zákona č. 304/2013 Sb.

Vyplnil jsem tedy na www.justice.cz příslušný formulář a údaje o likvidátorovi a výzvy věřitelům jsem zapsal do části Ostatní skutečnosti. Dokument finalizoval, stáhl jako pdf a bez podpisu odeslal přes svoji datovou schránku jako likvidátor příslušnému soudu.

Současně je též nutné získat souhlas příslušného finančního úřadu s výmazem. Napsal jsem prostý dopis na FÚ a odeslal opět přes svou datovou schránku. Odesílatelem je vymazávaná osoba zastoupená likvidátorem. Nyní počkám tři měsíce nejméně a budu pokračovat. Sice vím, že se žádný věřitel neobjeví, ale soud to neví.

Pokračování zde

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*