Recenze knihy Jak vybrat nejvýkonější akcie (Koch, Gough)

Kniha je na první podhled velmi lákavá. Obsahuje deset investičních strategií. Před tím je čtenář podroben jednoduchému psychologickému testu. Podle něj je čtenář zařazen do určitého osobnostního typy. U každém investiční strategie je potom uvedeno, pro který osobnostní typ je vhodná.

Stručně jde o tyto investiční strategie:

  1. Kopírování vzorů, kterým se dlouhodobě daří překonávat výkonnost trhu. Třeba jako Buffet, Knap,…
  2. Sázení na vítěze. Zde je strategie založena na výběru kvalitní firmy z hlediska dlouhodobých výnosů pro investory.
  3. Specializace. Podle této strategie je doporučeno se soustředit na několik málo oborů nebo dokonce jenom na jeden. Strategie je založena myšlence, že je výhodnější znát několik oborů dobře, než všechny průměrně.
  4. Zjišťování akcelerace zisku je strategií založenou na studování výkazů společností a jejich analýze. Zaměřujeme se na tzv. akcelerátory u kterých do budoucnosti poroste jejich zisk a potom i cena.
  5. Strategie Externích informací počítá se zjišťováním informací o společnostech z vlastního výzkumu a to především rozhovory s lidmi, kteří takové informace mohou poskytnout. Jako třeba se zaměstnanci.
  6. Strategie Kvalitní firmy vychází z investiční strategie Warrena Buffeta a jeho způsobu zjišťování investičně zajímavých firem. Jde o několik základních ekonomických ukazatelů, podle kterých se firmy vybírají.
  7. Hodnotové investování. Strategie je podobná jako strategie Kvalitní firmy a vychází z teorií Benjamina Grahama, ze kterého vycházel i Warren Buffet.
  8. Strategie Rozvíjejících trhů doporučuje investovat do nových trhů, které teprve rozvíjejí tržní hospodářství. 
  9. Kontrariánské investování je založeno na investicích proti aktuálním trendům na trhu. 
  10. Poslední investiční strategie Hvězdné firmy doporučuje hledat nové firmy u kterých je velmi pravděpodobné, že jejich cena mnohokrát stoupne.

Největším problémem knihy je jedno slovo v jejím podtitulu: 10 osvědčených investičních strategií. Problém mám se slovem osvědčených. Některé strategie fungují pouze teoreticky, některé fungují prakticky a teoreticky a některé si autor pouze vymyslel a domnívá se, že by mohli fungovat.  Které jsou které se částečně dočtete v knize a především musíte také použít své znalosti a úsudek. Autor si nijak nevymýšlí a nelže. Sám vydělal velké peníze na strategii Hvězdné firmy. Je ale otázkou, zda to bylo jeho genialitou nebo pouze náhodou. Když 100 tisíc lidí investuje, někdo určitě vydělá. Vůbec to ale nemusí znamenat, že ho to nějak kvalifikuje k radám ostatním.

Knihu ale doporučit mohu. Uceleně a také čtivě shromažďuje informace, které jsou jinak snadno dostupné, ale ne v této dobře přístupné formě. Jde tedy spíše o knihu pro začátečníky.

Jak vybírat nejvýkonnější akcie (10 osvědčených investičních strategií);  Richard Koch a Leo Gough; CPRESS; 222 stran; doporučená cena 369,- Kč