Radost se změny doručování – datová schránka

Setkávám se s tím dnes a denně. Do kanceláře přijde poštovní doručovatel a tomu, koho zná předá proti podpisu všechny typy zásilek. Bez problémů i ty, které jsou do vlastních rukou a nesmí je převzít nikdo jiný. Před delší dobou jsem navštívil poštu, zaplatil malý poplatek a zplnomocnil dva lidi v kanceláři, aby mohli přejímat i mé doporučené dopisy. Byl to ztracený čas. Nikdy tuto kartičku nechtěl nikdo vidět. Minulý týden mi od banky dorazily kódy, které opravňují přihlásit se k internetovému bankovnictví. Samozřejmě zásilka byla pouze do mých rukou. Co se asi stalo? Zásilku doručovatel bez problémů předal mému kolegovi, který se podepsal mým jménem.

Vadí mi to? Na jedné straně ne. Zásilku mám vždy na stole a nemusíme se dohadovat na termínech náhradního doručování. Také mi to ale vadí. Nezaplatil jsem jednou soukromě nějaké malé poplatky a úřadu se výzva se úřadu vrátila jako nedoručená. Údajně jsem ji nevyzvedl a měl jsem potom platit penále. To není nic, co by někoho mohlo zvlášť překvapit. Více mne překvapila úřednice, která bez problémů penále odpustila. Zřejmě nejsem první a ani poslední příklad takového chování pošty. Co kdyby to ale byla nějaké žaloba nebo výzva o hodně peněz?!

Chystaná novela soudního řádu, která se doručováním také zabývá, je nečekaně užitečná. Firmy automaticky a lidé dobrovolně obdrží datovou schránku, do které se takové zprávy budou v soudním i správním řízení zásilky doručeny. Předpokládám, že by mělo jít o zajištěné datové úložiště, do kterého bude přístup také pomocí internetu. Samozřejmě si to zřídím i jako fyzické osoba a doufám, že to skutečně bude fungovat. Jako poplatník také doufám, že to nebude stát více jak 100 milionů. Zde se mé doufání dozajista nesplní. Zakázku na tyto datové schránky bez výběrového řízení dostane Česká pošta. Takže očekávám, že to bude drahé a dost nespolehlivé. Těším se na 1.7.2009 až budu moci napsat své první postřehy k této službě.